MA-30 (30 dagen gemiddelde)

Dit gemiddelde is goed te gebruiken voor het inschatten van de trendontwikkeling op korte termijn. De formule die daarbij gehanteerd moet worden is de volgende: MA-30: (GK dag 1 + GK dag 2 + …… + GK dag 30) / 30 GK = Gemiddelde Koers De waarde die hier uitkomt, is het eerste punt op de grafiek. Het tweede punt ontstaat door dezelfde formule als hierboven toe te passen, maar daarbij de Gem. Koers van…

Lees verder…

Indicatoren in Trending markets

Zoals eerder gesteld is een Trending market , een markt waarbinnen een duidelijk opwaartse of een duidelijk neerwaartse trend is te ontdekken. Als er volgens u sprake is van zo’n markt dan zijn er een aantal indicatoren die uw verdere mening kunnen helpen bepalen. Deze indicatoren zijn weer verder uitgewerkt onder de verdiepingsstof. U kunt wederom die indicatoren bestuderen waar uw belangstelling naar uit gaat. Verdiepingsstof: MA-30 (30 dagen gemiddelde) MA-150 (150 dagen gemiddelde) Interpretaties…

Lees verder…

Indicatoren

Naast het tekenen en lezen van grafieken met behulp van een computerprogramma, van waaruit u voorspellingen probeert te doen naar de toekomst toe, maakt de technische analyse ook gebruik van zogenaamde indicatoren. In feite zijn dat gemiddelden die aan de hand van een bepaalde formule tot stand komen en waarvan de resultaten in een grafiek zijn uit te zetten. De combinatie van de koersformaties en de indicatoren kunnen u een beter inzicht geven in de…

Lees verder…