Fundamentele analyse

In het geval van deze analyse richt u uw aandacht, specifieker dan bij de economische analyse, op het reilen en zeilen van een bepaalde onderneming of van een bepaalde bedrijfstak. Vooral de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfswinst en van de marktpositie, de kwaliteit van het management en de financiële positie van het bedrijf moeten daarbij de aandacht hebben. Het zal u er verder om gaan dat u informatie ontdekt die belangrijk is voor de koersontwikkeling…

Lees verder…

Sparen en investeren

Sparen heeft als belangrijkste kenmerk dat mensen hun geld naar de bank brengen en daarvoor rente ontvangen, of andere manieren zoeken om rendement op hun geld te halen. Het geld wordt dus niet besteed aan goederen en/of diensten. We noemen dat vrij sparen, omdat de spaarder zelf kan beslissen hoeveel geld hij/zij wil sparen. Daarnaast kennen we ook contractueel sparen. Dit is sparen via bijvoorbeeld een levensverzekering en houdt in dat er periodiek premie moet…

Lees verder…

Samenhang tussen rente en inflatie

In het cursusgedeelte over rente en inflatie is er een duidelijke samenhang te zien tussen rente en inflatie. Bij een toenemende inflatie zien we een hogere rentestand. Op het moment dat de rente stijgt, heeft dat een aantal consequenties. De toenemende rente zorgt ervoor dat meer mensen hun geld op een spaarrekening zetten (dat biedt een duidelijke veiligheid tegen bijvoorbeeld de geldontwaarding, met weinig risico) en dus niet besteden aan het kopen van goederen en/of…

Lees verder…