Soorten kengetallen

De bedoeling van de kengetallen is dus dat u probeert om zoveel zicht te krijgen op de financiële situatie van een onderneming, dat u verantwoord een inschatting kunt maken van de toekomstverwachting van het bedrijf. Daarbij is er een aantal kengetallen die u in ogenschouw kunt nemen, die ondergebracht zijn in groepen. In het navolgende zullen we een aantal kengetallen behandelen, ondergebracht in een aantal groepen. Indien u dus meer wilt weten over die kengetallen,…

Lees verder…

Kengetallen

Een kengetal is een getal waarin geprobeerd wordt een bepaald verschijnsel uit te drukken en zegt iets over de financiële gezondheid van het bedrijf. Daarbij zijn er verschillende kengetallen vast te stellen (we zullen er in het gedeelte over soorten kengetallen een aantal uitwerken). Bovendien kunnen er met die kengetallen verschillende analyses worden uitgevoerd: 1. Verticale analyse Hierbij staat centraal dat door middel van het kengetal iets gezegd kan worden over de situatie van de…

Lees verder…

Bronnen

Een belangrijke bron om de fundamentele analyse mee te starten, is het jaarverslag van een onderneming. Het is een document waarin de leiding van een bedrijf verantwoording aflegt en informatie verstrekt over het in een bepaalde periode gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Verder is het natuurlijk van belang ook tussentijdse berichten, zoals kwartaalcijfers en jaarcijfers, goed te blijven volgen (bijvoorbeeld via de krant, teletekst, vakbladen, enzovoort) en te proberen daaruit conclusies te trekken.…

Lees verder…