Preferente aandelen

Het woord preferent geeft aan dat er bepaalde voorrechten zijn. In dit geval houdt dat in dat de houders van preferente aandelen bepaalde voorrechten genieten boven de gewone aandeelhouders. Het komt er eigenlijk op neer dat deze aandeelhouders voorrechten hebben bij de winstverdeling en voorkeuren hebben in geval van faillissement. Als er nog gelden naar de aandeelhouders kunnen vloeien, dan zijn de preferente aandeelhouders aan de beurt voor de gewone aandeelhouders. De uitgifte van preferente…

Lees verder…

Certificaten van aandelen

In de praktijk onderscheiden we ook nog de zogenoemde aandelen aan toonder en de aandelen op naam. Om de administratie van de aandelen op naam te vergemakkelijken, ging men over tot de oprichting van een administratiekantoor, dat als vertrouwenspersoon optrad. Het administratiekantoor hield de originele aandelen in beheer en gaf een gelijk aantal certificaten (aan toonder) af. Dit omdat de aandelen aan toonder (aandelen zijn van diegene die ze kan tonen) veel makkelijker te verhandelen…

Lees verder…

Gewone aandelen

Een aandeel is dus een ‘stukje eigendom’ van een bedrijf, dat recht geeft op een gedeelte van de winst van die onderneming. Dit gedeelte van de winst wordt jaarlijks uitgekeerd in de vorm van het zogeheten dividend. Het dividend kan op verschillende manieren worden uitgekeerd aan de aandeelhouder, te weten in contanten of in nieuwe aandelen (stockdividend). Op het moment dat een bedrijf failliet gaat, kan de aandeelhouder niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die…

Lees verder…