Stochastics

De Stochastics is een indicator die ontwikkeld is door George Lane en daarbij worden twee lijnen gebruikt. Die twee lijnen bewegen zoich binnen een bepaalde bandbreedte waarvan de waarden 0 en 100 zijn. Uitgangspunt is de waarneming dat op het moment dat de koersen aan het stijgen zijn, de slotkoers van een dag zich dichter bevindt bij het bovenste deel van het gebied waarin gedurende de dag de koersen zich hebben bewogen. Andersom is het…

Lees verder…

Momentum

De kern van deze indicator is dat zij aangeeft wat de snelheid is waarmee de koers stijgt of daalt in een bepaalde periode. Met andere woorden we meten het verschil tussen de koers van vandaag en de koers van een bepaalde periode daarvoor. In formulevorm ziet dat er als volgt uit: Momentum = Koers (van vandaag) – Koers (van vandaag – n) Ter verduidelijking: als we de koers van vandaag vergelijken met de koers van…

Lees verder…

Relatieve Sterkte Index (RSI)

De Relatieve Sterkte Index (RSI)is ook een methode om de juiste aankoop- en verkoopmomenten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Het is een methode die probeert een beeld te geven van de mate waarin een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd wordt. De daarbij gehanteerde formule luidt: RSI: 100 – (100 / 1+RS) De ups en downs stellen de som voor van het aantal punten dat de koers gestegen of gedaald is ten opzichte van de voorgaande…

Lees verder…